Návštěvník č.: 372112

Alchymistická laboratoř doktora Bonacina

 

Jedinečná expozice Vás zavede do laboratoře Mistra Bonaciny, astrologa, alchymisty a  dvorního lékaře Ladislava Velena ze Žerotína. Laboratoří Vás provedou tajemní alchymistovi pomocníci, kteří vás seznámí s nástroji praktické alchymie – křivulemi, alembiky, athanory, dózami, tavící pecí, a podobně. Na vlastní oči uvidíte strážce alchymistovy laboratoře - Golema, zažijete magické alchymistické pokusy, nahlédnete do Žerotínova horoskopu narození a rozpoznáte bohatou alchymistickou a strologickou symbolikou.

 
Expozice dále přibližuje život výrazné osobnosti Ladislava Velena ze Žerotína , který zdědil  Moravskou Třebovou po svém strýci Janu z Boskovic v roce 1589. Ladislav ve městě žil až od roku 1600 do roku 1621. Díky němu začalo město vzkvétat po hospodářské i kulturní stránce a bylo nazýváno Moravskými Athénami. Ladislav zval ke svému dvoru spoustu umělců a vědců. Spolu se svým osobním lékařem  M.E.Bonacinou se zabýval alchymií a astrologií. Bonacina je rovněž autorem alchymistického spisu, který věnoval Žerotínovi. 
Poodhalte roušku tajemství nad věčným koloběhem života a smrti!

 

Délka prohlídky je přibližně 35 - 40 minut s průvodcem.

 

Reportáž o expozici z pořadu České televize Toulavá kamera. Opens external link in new windowzde