MUZEUM

Městské muzeum Moravská Třebová bylo založeno roku 1872. Od roku 1906 sídlí v novorenesanční budově, kterou nechal postavit moravskotřebovský rodák Ludwig Vincenz Holzmaister. Ten se také zasloužil o zásadní rozšíření sbírek, když muzeu věnoval soubor exponátů, jenž získal na své cestě kolem světa v letech 1902-1904. Dnes je tento soubor vystaven ve stálé expozici mimoevropského umění. Jeho nejcennějším exponátem je mumie egyptské ženy v dvojité rakvi a kartonáži. Obdiv vzbuzují i 4 samurajské meče a další artefakty.

Druhou stálou expozicí je Galerie Františka Strážnického. Exponáty ze sbírek muzea jsou k vidění i v prohlídkových okruzích zámku. Muzeum dále pořádá aktuální výstavy, přednášky, vycházky a jiné zajímavé akce. Bližší informace jsou k dispozici na webu muzea:

www.muzeummoravskatrebova.cz

Facebooku a Instagramu

ADRESA

Zámecké nám.1
571 01  Moravská Třebová

GPS (parkoviště)  49°45'21"N, 16°39'55"E

TELEFON

POKLADNA  +420 461 312 458   pevná linka 

POKLADNA  +420 731 151 784   mobilní telefon

VEDOUCÍ  +420 604 547 813

E-MAIL

POKLADNA   zamek.pokladna@ksmt.cz

VEDOUCÍ   zamek@ksmt.cz

zámek Moravská Třebová

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz
461 311 127

Muzeum Moravská Třebová

www.muzeummoravskatrebova.cz
muzeum@ksmt.cz
461 544 285

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Zámecká kavárna

Jakub Zapletal
739 654 174

© Copyright zámek Moravská Třebová 2016     l      tvorba webu: www.bohuslavspacek.cz

ADRESA

Zámecké nám.1
571 01  Moravská Třebová

GPS (parkoviště)  49°45'21"N, 16°39'55"E

TELEFON

POKLADNA  +420 461 312 458   pevná linka 

POKLADNA  +420 731 151 784   mobilní telefon

KASTELÁN  +420 604 547 813   Iva Kopáčková

E-MAIL

POKLADNA   zamek.pokladna@ksmt.cz

VEDOUCÍ   zamek@ksmt.cz

zámek Moravská Třebová

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz
461 311 127

Muzeum Moravská Třebová

www.muzeummoravskatrebova.cz
muzeum@ksmt.cz
461 544 285

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Zámecká kavárna

Jakub Zapletal
739 654 174

© Copyright zámek Moravská Třebová 2016     l      tvorba webu: www.bohuslavspacek.cz