Poklady Moravské Třebové
Expozice začíná obdobím humanismu a renesance, která zanechala v Moravské Třebové významné stopy. K nejvýznamnějším památkám patří bezesporu flanderská tapiserie z počátku 16. století s námětem z řecké mytologie. Výjimečné jsou také portrétní medailony Ladislava z Boskovic a jeho manželky Magdalény z Dubé a Lipé, kteří nechali původně gotický hrad přestavět na renesanční zámek, o čemž svědčí dosud zachovaný portál z roku 1492, který je nejstarší dochovanou renesanční památkou na sever od Alp. Dále uvidíte renesanční epitaf, obraz Madony pocházející z italského prostředí, a další. Místnost je nově doplněná maketou zámku v podobě, jak vypadal na začátku 17. století, po přístavbě 3 manýristických křídel Ladislavem Velenem ze Žerotína..
Ladislav Velen ze Žerotína byl další  významnou postavou z historie zámku, kromě velké stavební aktivity, kterou se třebovský zámek rozrostl na jedno z nejrozsáhlejších renesančních sídel, soustředil na svém dvoře řadu umělců, učenců i alchymistů. Moravské Třebové se v jeho době přezdívalo Moravské Athény a toto období v expozici reprezentuje řada obrazů a uměleckých předmětů, ve dvou místnostech, které představují kunstkabinet renesančního velmože z rudolfinského období. Po bitvě na Bíle Hoře však musel emigrovat, čímž končí nejslavnější epocha třebovského zámku.
V dalších místnostech expozice se můžete seznámit s životním stylem bohatých měšťanů v minulých staletích. Mezi významné měšťany v této době patřila rodina Wondrů. Johan Anton Wodra  byl  majitel první  továrny ve městě. Také jeho syn Josef Johann byl velmi úspěšným továrníkem a starostou města. Dobový nábytek dokumentuje vývoj interiérového umění od renesance až po přelom 19. a 20. století. Zajímavé jsou například renesanční stůl, kredenc nebo truhlice, barokní sekretář, černá pánská ložnice v neorenesančním stylu nebo funkční cembalo z poloviny 19. století. Dobový nábytek je doplněn obrazy, soubory skleněných pohárů, pivních korbelů, porcelánu nebo fajánsů.
Celá prohlídka končí v Rytířském sále, v jednom z mála dochovaných prostorů původního boskovického zámku z konce 15. století. Na svornících pozdně gotické křížové klenby jsou restaurované alianční znaky pánů z Boskovic, pánů z Dubé a Lipé, pánů z Kravař a pánů z Rožmberka. V předsálí i v samotném sále jsou ukázky dobových zbraní a terčů.

Délka prohlídky je přibližně 45 – 50 minut s průvodcem.

vstupné:
plné: 120 Kč,   snížené: 80 Kč,   děti do pěti let: zdarma

rodinné: 280 Kč,   skupiny nad 19 osob: sleva 10 Kč / návštěvník

ČASY PROHLÍDEK

Květen, červen, září:

ÚT – PÁ: 10:00, 13:00, 14:00, 16:00

Víkendy: 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Červenec, srpen:

ÚT – PÁ: 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Víkendy: 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Říjen – prosinec:

Pátek: 10:00, 13:00, 14:00, 16:00

Víkendy: 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

ADRESA

Zámecké nám.1
571 01  Moravská Třebová

GPS (parkoviště)  49°45'21"N, 16°39'55"E

TELEFON

POKLADNA  +420 461 312 458   pevná linka 

POKLADNA  +420 731 151 784   mobilní telefon

VEDOUCÍ  +420 604 547 813

E-MAIL

POKLADNA   zamek.pokladna@ksmt.cz

VEDOUCÍ   zamek@ksmt.cz

zámek Moravská Třebová

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz
461 311 127

Muzeum Moravská Třebová

www.muzeummoravskatrebova.cz
muzeum@ksmt.cz
461 544 285

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Zámecká kavárna

Jakub Zapletal
739 654 174

© Copyright zámek Moravská Třebová 2016     l      tvorba webu: www.bohuslavspacek.cz

ADRESA

Zámecké nám.1
571 01  Moravská Třebová

GPS (parkoviště)  49°45'21"N, 16°39'55"E

TELEFON

POKLADNA  +420 461 312 458   pevná linka 

POKLADNA  +420 731 151 784   mobilní telefon

KASTELÁN  +420 604 547 813   Iva Kopáčková

E-MAIL

POKLADNA   zamek.pokladna@ksmt.cz

VEDOUCÍ   zamek@ksmt.cz

zámek Moravská Třebová

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz
461 311 127

Muzeum Moravská Třebová

www.muzeummoravskatrebova.cz
muzeum@ksmt.cz
461 544 285

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Zámecká kavárna

Jakub Zapletal
739 654 174

© Copyright zámek Moravská Třebová 2016     l      tvorba webu: www.bohuslavspacek.cz