Poklady Moravské Třebové

Expozice začíná obdobím humanismu a renesance, která zanechala v Moravské Třebové významné stopy. K nejvýznamnějším památkám patří bezesporu flanderská tapiserie z počátku 16. století s námětem z řecké mytologie. Výjimečné jsou také portrétní medailony Ladislava z Boskovic a jeho manželky Magdalény z Dubé a Lipé, kteří nechali původně gotický hrad přestavět na renesanční zámek, o čemž svědčí dosud zachovaný portál z roku 1492, který je nejstarší dochovanou renesanční památkou na sever od Alp. Dále uvidíte renesanční epitaf, obraz Madony pocházející z italského prostředí, a další. Místnost je nově doplněná maketou zámku v podobě, jak vypadal na začátku 17. století, po přístavbě 3 manýristických křídel Ladislavem Velenem ze Žerotína..

Ladislav Velen ze Žerotína byl další  významnou postavou z historie zámku, kromě velké stavební aktivity, kterou se třebovský zámek rozrostl na jedno z nejrozsáhlejších renesančních sídel, soustředil na svém dvoře řadu umělců, učenců i alchymistů. Moravské Třebové se v jeho době přezdívalo Moravské Athény a toto období v expozici reprezentuje řada obrazů a uměleckých předmětů, ve dvou místnostech, které představují kunstkabinet renesančního velmože z rudolfinského období. Po bitvě na Bíle Hoře však musel emigrovat, čímž končí nejslavnější epocha třebovského zámku.

V dalších místnostech expozice se můžete seznámit s životním stylem měšťanské třídy od konce 17. až po počátek 20. století. Mezi významné měšťany v této době patřila rodina Wondrů. Johan Anton Wodra  byl  majitel první  továrny ve městě. Také jeho syn Josef Johann byl velmi úspěšným továrníkem a starostou města. V expozici se můžete mimo jiné podívat na barokní obrazy Judy Tadeáše Suppera,různé cechovní památky, jako znaky, truhlice, cínové nádobí nebo formu na modrotisk. Dobový nábytek dokumentuje vývoj interiérového umění od renesance až po přelom 19. a 20. století. Zajímavé jsou například renesanční stůl, barokní sekretář, černá pánská ložnice nebo funkční cembalo z poloviny 19. století. Dobový nábytek je doplněn obrazy, soubory skleněných pohárů, pivních korbelů a porcelánu.

Celá prohlídka končí v Rytířském sále, v jednom z mála dochovaných prostorů původního boskovického zámku z konce 15. století. Na svornících pozdně gotické křížové klenby jsou restaurované alianční znaky pánů z Boskovic, pánů z Dubé a Lipé, pánů z Kravař a pánů z Rožmberka. V předsálí i v samotném sále jsou ukázky dobových zbraní a terčů.

Délka prohlídky je přibližně 45 – 50 minut s průvodcem.

vstupné:
plné: 70 Kč     l     snížené: 40 Kč     l     rodinné: 200 Kč

ADRESA

Zámecké nám.1
571 01  Moravská Třebová

GPS (parkoviště)  49°45'21"N, 16°39'55"E

TELEFON

POKLADNA  +420 461 312 458   pevná linka (jen od dubna do října, v otevírací době zámku)

POKLADNA  +420 731 151 784   mobilní telefon

VEDOUCÍ  +420 733 787 998   Mgr. Jindřich Kos

E-MAIL

POKLADNA   zamek.pokladna@ksmt.cz

VEDOUCÍ   zamek@ksmt.cz

zámek Moravská Třebová

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz
461 311 127

Muzeum Moravská Třebová

www.muzeummoravskatrebova.cz
muzeum@ksmt.cz
461 544 285

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Zámecká kavárna

Jakub Zapletal
739 654 174

© Copyright zámek Moravská Třebová 2016     l      tvorba webu: www.bohuslavspacek.cz

ADRESA

Zámecké nám.1
571 01  Moravská Třebová

GPS (parkoviště)  49°45'21"N, 16°39'55"E

TELEFON

POKLADNA  +420 461 312 458   pevná linka (jen od dubna do října, v otevírací době zámku)

POKLADNA  +420 731 151 784   mobilní telefon

KASTELÁN  +420 733 787 998   Mgr. Jindřich Kos

E-MAIL

POKLADNA   zamek.pokladna@ksmt.cz

VEDOUCÍ   zamek@ksmt.cz

zámek Moravská Třebová

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz
461 311 127

Muzeum Moravská Třebová

www.muzeummoravskatrebova.cz
muzeum@ksmt.cz
461 544 285

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Zámecká kavárna

Jakub Zapletal
739 654 174

© Copyright zámek Moravská Třebová 2016     l      tvorba webu: www.bohuslavspacek.cz