TIPY NA VÝLETY

Rozhledna Pastýřka

Asi 3 km od zámku.
Rozhledna byla slavnostně otevřena 20. července 2009. Po sto letech se na místo bývalé rozhledny, která nesla jméno knížete Jana Lichtenštejna, vrátila další výšková stavba. Novou rozhlednu, která se hrdě tyčí Na Pastvisku 516m.n., projektoval moravskotřebovský rodák Jan Škoda. Pastýřka je dřevěná věž s ocelovým vřetenovým schodištěm a železobetonovými základy. Výška rozhledny je 27m, vyhlídková plošina je v 25 metrech.
Návštěvníkům, kteří vystoupají na vršek rozhledny, se nabídne pohled na Moravskou Třebovou a okolí, Orlické hory, Bukovou horu, Jeseníky, masiv Králického Sněžníku a Zábřežskou vrchovinu.

Přístupové cesty na rozhlednu Pastýřka nad Moravskou Třebovou:

nejkratší cesta:
z náměstí se vydáme Bránskou ulicí po červeně značené turistické cestě k Písku a dále po ulici Dvorní pod sjezdovku. Zde odbočíme vlevo na polní cestu a po prud-ším stoupání se dostaneme k lesu. Cestou podél lesa stoupáme až k odbočce „Pod Pastviskem“, kde odbočíme vpravo do lesa. Stále sledujeme červenou turistickou značku a lesní cestou již s mírnějším stoupáním se dostaneme na vrchol kopce Pastvisko až k rozhledně. Cesta z náměstí měří cca 2,5 km

nejpohodlnější cesta:
z náměstí se vydáme po zeleně značené turistické cestě ( společně s červenou k Písku ) a dále Jevíčskou ulicí pokračujeme okolo vojenské školy, kde za parko-vištěm přejdeme vpravo na lesní cestu, po které údolím dojdeme ke studánce v „Pekle“. Za ní odbočíme po červené značce vpravo, a na dalším rozcestí „Nad Peklem“ se dáme opět vpravo směrem na Mor. Třebovou. Po cca 500 m se mírným stoupáním dostaneme na vrchol kopce Pastvisko až k rozhledně. Délka této pohodlnější cesty z náměstí činí cca 3,5 km.

Barokní fara Křenov

Asi 10 km od zámku.
Muzeum a stylový hostinec je součástí barokního komplexu v obci Křenov.
V době působení jezuitského faráře P. Johanna Benedikta Rustica Schindlera byl za patronátu Josefa Johanna Adama z Lichtenstejna v rámci šíření katolické víry v průběhu necelých 30 let vystavěn areál čtyř zcela nových sakrálních staveb. Byly to kaple sv. Isidora (1705), farní kostel sv. Jana Křtitele (1729), budova fary (1732) a špitál s chudobincem (1733 – byl zbourán v 50. letech 20. století).
Dále je na návsi před faru k vidění kamenný pranýř (1732) a socha Panny Marie (1734). Celý barokní komplex je zůstává doposud víceméně zachován a zvláště farní kostel tvoří dominantu blízkého okolí.

www.farakrenov.cz

Zřícenina hradu Cimburk

Asi 10 km od zámku.
Mezi Moravskou Třebovou a Jevíčkem, se nachází obec Městečko Trnávka. O 70 metrů výše, na kopci, ve výšce 412 metrů nad mořem, stojí zachovalá zřícenina hradu Cimburk z 13. století. Kdo hrad založil, není známo, ale první prokazetelný majitel byl Bernard z Cimburka. Tito pánové později staví další hrad u Koryčan pod názvem Nový Cimburk. Hrad sice nebyl Švédy dobyt, ale postupně začal chátrat. Jeho zkázu dovršil roku 1776 blesk, který ho těžce poškodil.
Jedná se o rozlehlou zříceninu. Celková délka hradu, který byl obehnán příkopem a valem, je 100 metrů. Z hradu je pěkný výhled na nížinu Malá Haná.
Zastavit se dá v obci pod hradem, k němu se však dostanete po zdolání prudšího stoupání.

Hřebečské důlní stezky

Asi 8 km od zámku.
Máte-li dostatek času, energie a chuť, pak vám nabízíme krátké i delší výlety krajem Hřebečska. Hřebečské důlní stezky jsou vhodné pro turisty, cyklisty, ale i pro rodiče s dětmi.
Hřebečský masív je nepřehlédnutelnou dominantou kraje a hlavním výchozím bodem stezek je parkoviště restaurace U Tety (nad tunelem silnice I/35, směrem na Svitavy), odkud je i krásný výhled do kraje. Po celé trase naučných stezek se postupně můžete dozvídat o geologii regionu, historii dobývání surovin nebo přírodních zajímavostech v chráněných přírodních rezervacích.

Určitě si nenechte ujít:
– Rozhlednu na Strážném vrchu
– Vyhlídkovou plošinu Nad doly
– Rezavý potok
– Důl Hugo Karel
– Vyhlídkový altán U vysílače
– Mladějovskou průmyslovou dráhu a další zastavení

www.hrebecskedulnistezky.cz

Mladějovská průmyslová dráha

Asi 13 km od zámku
Nejvýznamnější technická památka regionu – Mladějovská úzkorozchodná železnice, dnes slouží jako atrakce pro turisty.
Jedenáct kilometrů dlouhá úzkokolejka o rozchodu 600 mm byla vybudována na sklonku první světové války pro dopravu lupku, šamotu a místního uhlí. Svému účelu sloužila až do zrušení dolů a uzavření šamotky v roce 1991. Po celou dobu provozu sloužily na této trati převážně parní lokomotivy.
S těmi se dnes můžete setkat ve vyhlášených termínech v čele pravidelných výletních vlaků, případně při některé z dalších akcí, které pořádá Mladějovská průmyslová dráha.
Na návštěvu Vás zve také Průmyslové muzeum Mladějov, jehož expozice železniční, silniční, zemědělské a stavební techniky najdete v areálu bývalého šamotového závodu v Mladějově.

www.mladejov.cz

ADRESA

Zámecké nám.1
571 01  Moravská Třebová

GPS (parkoviště)  49°45'21"N, 16°39'55"E

TELEFON

POKLADNA  +420 461 312 458   pevná linka 

POKLADNA  +420 731 151 784   mobilní telefon

VEDOUCÍ  +420 604 547 813

E-MAIL

POKLADNA   zamek.pokladna@ksmt.cz

VEDOUCÍ   zamek@ksmt.cz

zámek Moravská Třebová

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz
461 311 127

Muzeum Moravská Třebová

www.muzeummoravskatrebova.cz
muzeum@ksmt.cz
461 544 285

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Zámecká kavárna

Jakub Zapletal
739 654 174

© Copyright zámek Moravská Třebová 2016     l      tvorba webu: www.bohuslavspacek.cz

ADRESA

Zámecké nám.1
571 01  Moravská Třebová

GPS (parkoviště)  49°45'21"N, 16°39'55"E

TELEFON

POKLADNA  +420 461 312 458   pevná linka 

POKLADNA  +420 731 151 784   mobilní telefon

KASTELÁN  +420 604 547 813   Iva Kopáčková

E-MAIL

POKLADNA   zamek.pokladna@ksmt.cz

VEDOUCÍ   zamek@ksmt.cz

zámek Moravská Třebová

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz
461 311 127

Muzeum Moravská Třebová

www.muzeummoravskatrebova.cz
muzeum@ksmt.cz
461 544 285

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Zámecká kavárna

Jakub Zapletal
739 654 174

© Copyright zámek Moravská Třebová 2016     l      tvorba webu: www.bohuslavspacek.cz