Jak se žilo na venkově

Jak se žilo na venkově

Stálá  tématická expozice ukazuje, jakým způsobem lidé žili a pracovali na vesnicích hřebečského regionu v 18. – 19. století. Nabízí široké spektrum předmětů „ze života“ jako je lidový nábytek, předměty domácí potřeby, lidové umění, části hřebečského oděvu, pracovní nástroje a nářadí.  Návštěvník se ocitá v selské jizbě, komoře či prádelně, kde se stane součástí běžného dne vesničana a může si vyzkoušet i  některé všední činnosti, např. přebírání luštěnin, mandlování prádla. Část expozice je věnována řemeslům provozovaných v této oblasti, zejména tkalcovství a plátenictví, ale také včelařství či řezbářství. Stodola i světnice vypadají zcela reálně a příchozí si mohou vyzkoušet i jednoduché tkaní.

Fotogalerie