Muž, který zastavil čas

10. 5. 2023 - 18. 6. 2023

Muž, který zastavil čas

Interaktivní výstava pro děti i dospělé o Muybridgeově legendární fotografii běžícího koně. Výstava představuje stroje, jež jsou jsou inspirovány předanimačními technikami. Za iluzi pohybu je zodpovědný stroboskopický jev, kdy rychlý sled jednotlivých obrazů splyne do pohyblivého toku jen tehdy, když je promítání obrazu přerušováno krátkými fázemi tmy. Tento efekt objevil anglický přírodovědec Michael Faraday, když se snažil zjistit, proč loukoťové kolo, projíždějící za plaňkovým plotem, vypadá, jako by stálo či dokonce couvalo.

Výstavu autorsky připravilo studio OP&K, umělecká dvojice Pavla Šnajdarová a Ondřej Malý. Její uvedení ve výstavních prostorách zámku v Moravské Třebové zajistilo ve spolupráci se zámkem městské muzeum.

Ondřej Mladý

Ondřej Mladý

Absolvoval UMPRUM v ateliéru architektury u profesora Ivana Kroupy. Pracuje na volné noze na pomezí architektury a designu. Zároveň se zabývá animací i ilustrací v rámci dvojice OP&K.

Pavla Šnajdarová

Pavla Šnajdarová

Vystudovala pražskou Umprum v ateliéru filmová a televizní grafika. Pracuje na volné noze jako animátorka a ilustrátorka v rámci dvojice OP&K. Má 13ti letou zkušenost s pořádáním a vedením workshopů animace.