Poklady Moravské Třebové

Poklady Moravské Třebové

Od renesance do 19. století

Od renesance do 19. století

Prohlídkový okruh věnovaný historii, životu a zvykům šlechty na zámku v Moravské Třebové od rané renesance do 19. stol.

Expozice začíná obdobím rané renesance a humanismu která zanechala v Moravské Třebové významné stopy. K nejvýznamnějším památkám patří bezesporu flanderská tapiserie z počátku 16. století s námětem z řecké mytologie. Výjimečné jsou také portrétní medailony Ladislava z Boskovic a jeho manželky Magdalény z Dubé a Lipé, kteří nechali původně gotický hrad přestavět na renesanční zámek, o čemž svědčí dosud zachovaný portál z roku 1492, který je nejstarší dochovanou renesanční památkou na sever od Alp. Dále uvidíte renesanční epitaf, obraz Madony pocházející z italského prostředí, a další. Místnost je nově doplněná maketou zámku v podobě, jak vypadal na začátku 17. století, po přístavbě 3 manýristických křídel Ladislavem Velenem ze Žerotína.

V dalších místnostech expozice se můžete seznámit s životním stylem bohatých měšťanů v minulých staletích. Mezi významné měšťany v této době patřila rodina Wondrů. Johan Anton Wondra byl majitelem první továrny ve městě. Také jeho syn Josef Johann byl velmi úspěšným továrníkem a starostou města. Dobový nábytek dokumentuje vývoj interiérového umění od renesance až po přelom 19. a 20. století. Zajímavé jsou například renesanční stůl, kredenc nebo truhlice, barokní sekretář, černá pánská ložnice v neorenesančním stylu nebo funkční cembalo z poloviny 19. století. Dubový nábytek je doplněn obrazy, soubory skleněných pohárů, pivních korbelů, porcelánu nebo fajánsů.

Celá prohlídka končí v Rytířském sále, v jednom z mála dochovaných prostorů původního moravskotřebovského zámku z konce 15. století. Na svornících pozdně gotické křížové klenby jsou restaurované alianční znaky pánů z Boskovic, pánů z Dubé a Lipé, pánů z Kravař a pánů z Rožmberka. V předsálí i v samotném sále jsou ukázky dobových zbraní a terčů.

Fotogalerie