ZAJÍMAVOSTI

Unikátní sluneční hodiny na nádvoří zámku

Jedinečný soubor šesti slunečních hodin si mohou návštěvníci prohlédnout na nádvoří zámku. Patří mezi deset nejstarších hodin v ČR a jsou zapsány v seznamu památek jako ojedinělá památka hodin pultového typu.

Hodiny jsou vytesány do dvou pískovcových bloků a pocházejí, jak udává letopočet na jejich jižní straně, z r. 1558. Podle čslice 49, značící pravděpodobně zeměpisnou šířku, byly původně zhotovené pro jiné místo. Od svého vzniku prošli bohatou historií. V roce 1763, soudě podle letopočtu na severní straně, byly opraveny a pravděpodobně doplněny o jižní horní vertikální, východní a západní číselníky. Renovaci řídil farář Georg Beyer. Od té doby však chátraly a postupně ztrácely stínové ukazatele. Působení povětrnostních vlivů se také snižovala čitelnost čar a symbolů. Nakonec hodiny skončily jako součást zdi a byly zakryty omítkou.

Válečný rok 1916 jim přinesl opět zaslouženou pozornost. Tehdy byly znovunalezeny a nejspíš došlo k jejich částečné rekonstrukci. Své nové působiště našla vzácná památka v parku u městského muzea v Moravské Třebové. Po pádu stromu došlo k jejich poškození a k následnému přemístění do zámeckého sklepení. V roce 2003 bylo rozhodnuto o jejich zrestaurování a následné instalaci na nádvoří zámku. Sluneční hodiny dodnes udivují svým pečlivým technickým i uměleckým zpracování, jenž dokládá snahu renesančnho člověka o dokonalejší vnímání času.
Text: Jan Pomykal

PS. Bohužel, jen pár let po renovaci byla většina stínových ukazatelů buď scela vylomena nebo pokroucena. Nádvoří je volně přístupné nejen zájemcům o historii, ale i vandalům. I to je součástí historie této památky a lecos o nás vypovídá. Proto byly v roce 2013 původní hodiny nahrazeny věrnou replikou. Originál je nyní uložen v depozitáři zámku.

Maketa zámku – rok 1616

Novinkou sezony 2014 je maketa zámku v podobě ze začátku 17. století.

Na maketě je možné vidět i nejstarší část zámku tzv. boskovický zámek, který vznikl přestavbou starého hradu Ladislavem z Boskovic na konci 15. století. Zámek tehdy dostal raně renesanční podobu. Do dnešní doby se zachovalo jen několik částí v jihovýchodním křídle. Například rytířský sál, zámecká sklepení portrétní medailony Ladislava a jeho ženy Magdalény z Dubé a Lipé nebo portál z roku 1492 (dnes na jižní bráně zámku), který je nejstarší renesanční památkou v ČR.

Na začátku 17. století jej nechal výrazně rozšířit Ladislav Velen ze Žerotína. Jeho početnému dvoru už původní stavba byla malá a tak bylo na místě hradního příkopu postaveno rozsáhlé předzámčí v duchu pozdní římské renesance.

V této podobě pak třebovský zámek zůstal až do roku 1840, kdy jej zachvátil požár. Při následné opravě zámek byla větší část boskovického zámku stržena a jeho jihovýchodní křídlo bylo sníženo o jedno patr a upraveno v empírvém slohu, stejně jako protější jihozápadní křídlo. Zámek tak dostal dnešní podobu ve tvaru písmene U otevřeného směrem k jihu.

Návrat Bohunky z Kunovic po 400 letech

Od roku 2013 mohou návštěvníci obdivovat nově zařízenou místnost v expozici Poklady Moravské Třebové, která je celá věnovaná Ladislavu Velenovi ze Žerotína a jeho době, tedy začátku 17. století. Jedním z mnoha renesančních exponátů je i portrét Ladislavovi první ženy Bohunky z Kunovic.

Ladislav Velen ze Žerotína kromě velké stavební aktivity, kterou se třebovský zámek rozrostl na jedno z nejrozsáhlejších renesančních sídel, soustředil na svém dvoře řadu umělců, učenců i alchymistů. Moravské Třebové se v jeho době přezdívalo Moravské Athény a toto období v expozici reprezentuje řada obrazů a uměleckých předmětů, v místnosti, která představuje jakýsi kunstkabinet renesančního velmože z rudolfinského období.

Ze zajímavých exponátu lze jmenovat například básnický labyrint, který nechala složit Ladislavova matka u příležitosti narození jejího syna. Dále renesanční obrazy, bronzové plastiky italského sochaře Giambologni, renesanční fajanse, stříbrné tolary nebo vyřezávaný stůl s křeslem zdobený motivem vyřezávaných lvů (lev je erbovní zvíře pánů ze Žerotína).

ADRESA

Zámecké nám.1
571 01  Moravská Třebová

GPS (parkoviště)  49°45'21"N, 16°39'55"E

TELEFON

POKLADNA  +420 461 312 458   pevná linka 

POKLADNA  +420 731 151 784   mobilní telefon

VEDOUCÍ  +420 604 547 813

E-MAIL

POKLADNA   zamek.pokladna@ksmt.cz

VEDOUCÍ   zamek@ksmt.cz

zámek Moravská Třebová

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz
461 311 127

Muzeum Moravská Třebová

www.muzeummoravskatrebova.cz
muzeum@ksmt.cz
461 544 285

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Zámecká kavárna

Jakub Zapletal
739 654 174

© Copyright zámek Moravská Třebová 2016     l      tvorba webu: www.bohuslavspacek.cz

ADRESA

Zámecké nám.1
571 01  Moravská Třebová

GPS (parkoviště)  49°45'21"N, 16°39'55"E

TELEFON

POKLADNA  +420 461 312 458   pevná linka 

POKLADNA  +420 731 151 784   mobilní telefon

KASTELÁN  +420 604 547 813   Iva Kopáčková

E-MAIL

POKLADNA   zamek.pokladna@ksmt.cz

VEDOUCÍ   zamek@ksmt.cz

zámek Moravská Třebová

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz
461 311 127

Muzeum Moravská Třebová

www.muzeummoravskatrebova.cz
muzeum@ksmt.cz
461 544 285

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Zámecká kavárna

Jakub Zapletal
739 654 174

© Copyright zámek Moravská Třebová 2016     l      tvorba webu: www.bohuslavspacek.cz