Katovo řemeslo / Ukázky palných zbraní

13. 7. 2024 v 00:00

Katovo řemeslo / Ukázky palných zbraní

15:30 Katovo řemeslo – Historický spolek Honorata Letohrad
Praktické ukázky katova řemesla s výkladem. Kat předvádí své nástroje a techniky mučení.
Doba  trvání  cca 40 minut.

17:00 Ukázky palných zbraní – Historický spolek Honorata Letohrad
Kompletní vysvětlení a ukázání zbraní z období od husitů až po mušketýry.
Všechny zbraně s praktickou ukázkou střelby. Velitel mušketýrů vše vysvětluje a velí podle dochovaných dokumentů.
Doba trvání cca 40 minut.

14:00 – 17:00 
Virtuální 3D prohlídky původního zámku 
Historické hry pro děti