Otevření nové expozice v zámecké věži

9. 4. 2022

Otevření nové expozice v zámecké věži

V prosinci 2021 byla dokončena realizace nové expozice ve věži zámku financovaná z mikroprojektu fondu Euroregionu Glacensis s názvem „Nová expozice ve věži zámku“.

Tato expozice připomíná působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechticů své doby Ladislava Velena ze Žerotína na moravskotřebovském zámku. 

V rámci projektu tak vznikla Žerotínova pracovna a ložnice, která zároveň s novým pojetím interaktivní části v prvním patře věže představuje vývoj moravskotřebovského panství a jeho držitelů v období kolem dramatického roku 1620.

Nová expozice je začleněna do stávající prohlídkové trasy Poklady Moravské Třebové, kde ve spolupráci s historiky Městského muzea Moravská Třebová došlo k přesunu některých místností, abychom dosáhli chronologicky správného sledu historických událostí v dějinách zámku i města. Věříme, že pro návštěvníka tak vznikl atraktivnější  a přehlednější zámecký okruh.

Doprovodný program na nádvoří zámku:

Cíl turistického pochodu Vandr skrz Maló Hanó – účastníci pochodu mají v tento den slevu 20% na všechny zámecké trasy!

12:30 koncert skupiny Proč ne Band